Villkor m.m.

Allmänna villkor för rådgivning m.m.


IYC Consulting AB strävar efter att efterleva de branschvillkor som finns för rådgivning inom våra tjänsteområden. Det innebär att vi innan ett uppdrag påbörjas klargör vad tjänsterna ska innehålla och går igenom rättigheter och skyldigheter som vi har gentemot varandra.  Om vi inte kommer överens om annat gäller våra allmänna villkor.


För skattejuridiska tjänster tillämpar vi allmänna villkor som i stort följer branschens riktlinjer. Det är lite mer detaljerat för att möta de krav som myndigheter och branschorganisationer ställer på skattejuridisk rådgivning.


För övrig rådgivning och andra tjänster är våra allmänna villkor lite mer kortfattade. Kärnan är dock densamma - vi vill att vi ska ha så smidiga relationer som möjligt med varandra. 

Policy för behandling av personuppgifter


Det är viktigt för oss att skydda din personliga integritet och den information du lämnar ifrån dig till oss. De personliga uppgifter som vi kan komma att hantera behandlar vi i enlighet med de krav som följer av gällande rätt.


Vi har ett personuppgiftsansvar när vi behandlar personuppgifter som vi bestämmer ändamål och medel för. Det kan vara för administrativa åtgärder, kunna utföra våra uppdrag, för marknadsföring eller för att uppfylla lagstadgade krav. De medarbetare som tar del av personuppgifterna behöver det för att utföra sina arbetsuppgifter.


För den situation IYC Consulting AB skulle använda sig av personuppgiftsbidräden och underbiträden får de endast behandla personuppgifter för ändamål och enligt lämnade intruktioner. De får heller inte del av fler uppgifter än vad som krävs för att utföra uppdraget. IYC Consulting AB kan i vissa fall behöva lämna nödvändig information till berörda myndigheter, när det är möjigt kommer du som kund få godkänna att vi gör det.


De personuppgifter vi får tillgång till har till huvudsakligt syfte att tillhandahålla, utföra ach förbättra de tjänster du och övriga kunder kan ta del av. Vi säljer inte vidare information till tredje part.  Du som kund är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du överlämnar till oss att hantera. När vi skriver uppdragsavtalet kommer detta även regleras i ett så kallat Personuppgiftsbidrädesavtal. 


Dina personuppgifter kommer vi enbart behandla under den tid som det är nödvändigt för de ändamål som personuppgifterna inhämtats och med hänsyn till lagstadgade krav på arkivering av arbetsdokumentation.


Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter vi hanterar om dig. Du har även rätt att korrigera dina personuppgifter samt att begära att dessa raderas då de inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade för. Behöver vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra vårt uppdrag eller på grund av rättsliga skyldigheter är det inte möjligt för oss att radera dem. IYC Consulting AB

 

Vi står i din ringhörna för att förbereda dig för
de utmaningar som din verksamhet ställs inför. 
Vi stärker din organisation med tjänster som hjälper dig i dina kontakter med myndigheter och samarbetspartners.

Högbyn 147, SE-891 95 Arnäsvall

Phone: +46 (0)703- 730 334

FÖLJ OSS

 

Kontakta, nätverka och följ oss via twitter, Facebook or LinkedIn

© IYC Consulting AB. All Rights Reserved.