Skatt & process

SKATT & FÖRVALTNINGSPROCESS

- vi stöttar dig i dina myndighetskontakter


Vi kan stötta och företräda ditt företag eller dig som privatperson i din kommunikation med myndighet och domstol.

Vår specialisering ligger inom inkomstskatt, internationell beskattning och socialförsäkring.

TJÄNSTEPAKET


Vi erbjuder alltid ett kostnadsfritt första samtal för att se om och hur vi kan hjälpa dig. För att underlätta har vi tagit fram tjänstepaket som du kan utgå från.

FAST PRIS


Den här lösningen passar dig som

  • har fått en konkret fråga om i ett avgränsat ärende, och
  • vill ha hjälp att formulera formulera ett skriftligt svar.


Vi erbjuder ett fast pris för att hjälpa dig skriva och sammanställa ditt svar. Arvodet fastställer vi i förväg utifrån uppdragets omfattning och hur brådskande det är att slutföra uppdraget. 

FAST PRIS MED FRAMGÅNGSARVODE


Den här lösningen passar dig som

  • har fått en konkret fråga om i ett avgränsat ärende,
  • vill ha hjälp att formulera formulera ett skriftligt svar, och
  • är osäker på utgången men vill få saken prövad.


Genom att koppla vårt arvode till din framgång har du möjliighet att få stöd och hjälp i viktiga frågor, även när du är osäker på hur myndighet eller domstol bedömer t.ex. rättsläget. Utifrån uppdragets omfattning och hur brådskande det är att slutföra uppdraget kan vi komma överens om ett lägre fast arvode samt ett framgångsarvode.

 TIMARVODE


Den här lösningen passar dig som

  • inte vet hur omfattande ditt ärende kommer att bli, 
  • behöver hjälp att avgränsa eller identifiera en rättslig fråga, eller 
  • enbart behöver stöd under ett fåtal timmar


Innan vi börjar arbetet tillsammans uppskattar vi hur mycket tid vi kommer att lägga på att arbeta med din frågeställning  så du får en tydlig uppfattning om vad som kommer faktureras. Vi fakturerar månadsvis.

IYC Consulting AB

 

Vi står i din ringhörna för att förbereda dig för
de utmaningar som din verksamhet ställs inför. 
Vi stärker din organisation med tjänster som hjälper dig i dina kontakter med myndigheter och samarbetspartners.

Högbyn 147, SE-891 95 Arnäsvall

Phone: +46 (0)703- 730 334

FÖLJ OSS

 

Kontakta, nätverka och följ oss via twitter, Facebook or LinkedIn

© IYC Consulting AB. All Rights Reserved.