Projektansökningar

PROJEKTANSÖKNINGAR

- ett verktyg för att förverkliga dina drömmar och idéer


Tiden att leta offentligt stöd och finansiering kan många gånger ses som bortkastad, om ansökningen sedan inte beviljas.

Vårt mål är att du ska se ett konkret värde av din ansökan, oavsett hur mottagaren bedömer ditt projekt i konkurrens med alla andra. 


Vi kan skriva din ansökan och ge råd inför utlysningar om stöd och projektmedel inom EU och Sverige. Genom vår process tydliggör vi vad du vill uppnå och fokuserar på de värden dina aktiviteter kan skapa för din verksamhet. 

Vi har även möjlighet att utvärdera och leta lämpliga utlysningar för de projekt som du vill förverkliga. Det kan även innebära att vi utvärderar och bestämmer strategier för hur du ska förverkliga dina projekt.

Projektadministration

Ansökningen är bara början. De verkliga värderna skapas när projektet ska genomföras. Vi följer dig genom hela projektet för att mäta, analysera och bedöma effekterna av ditt projekt.

 Vi finns som ett stöd vid uppföljning av myndigheter, säkerställer att du kan fullfölja projektvillkor och skapar förutsättningar för att utvärdera projektets resultat.

TJÄNSTEPAKET


Vi erbjuder alltid ett kostnadsfritt första samtal för att se om och hur vi kan hjälpa dig. För att underlätta har vi tagit fram tjänstepaket som du kan utgå från.

BOLLPLANK VID PROJEKTANSÖKAN, 1 500 kr exkl moms.


Den här lösningen passar dig som


  • vet var du ska söka projektmedel för enklare projekt
  • vill ha någon att bolla din ansökan med.

I paketet ingår upp till 3 timmars stöd med att bolla enklare ansökningar utifrån dina behov. Innan vi börjar arbetet tillsammans går vi igenom vilka delar uppdraget ska innefatta så du får en tydlig uppfattning om vad vi erbjuder dig.


PROJEKTANSÖKAN TILL FAST PRIS, från 12 000 kr exkl moms.


Den här lösningen passar dig som

  • redan vet vilket projekt du vill genomföra, och
  • vet från vilken utlysning som du vill ansöka om finansiering.


Vi erbjuder ett fast pris för att hjälpa dig skriva och sammanställa din ansökan. Arvodet fastställer vi i förväg utifrån uppdragets omfattning och hur brådskande det är att slutföra uppdraget.

PROJEKTANSÖKAN MED FRAMGÅNGSARVODE, från 5 000 kr exkl moms + 10 % av beviljade medelDen här lösningen passar dig som

  • redan vet vilket projekt du vill genomföra,
  • som från vilken utlysning som du vill ansöka om finansiering, och
  • är osäker på om du kommer få igenom din ansökan.


Genom att koppla vårt arvode till din framgång har du möjlighet att utveckla din verksamhet genom den ansökan vi skriver samtidigt som du enbart betalar grundarvodet om din ansökan inte går igenom. Arvode och framgångsavrvode med eventuellt maxbelopp fastställer vi i förväg utifrån uppdragets omfattning och hur brådskande det är att slutföra uppdraget.

PROJEKTANSÖKAN MED TIMARVODE, från 1 800 kr timmen exkl moms


Den här lösningen passar dig som

  • inte vet hur du ska avgränsa eller formulera ditt projekt,
  • behöver hjälp med att hitta vilken utlysning som passar det projekt du vill genomföra, eller 
  • enbart behöver stöd under ett fåtal timmar.


Innan vi börjar arbetet tillsammans uppskattar vi hur mycket tid vi kommer att lägga på att arbeta med din ansökan och vad som behöver åtgärdas så du får en tydlig uppfattning om vad som kommer faktureras. Vi fakturerar månadsvis.

IYC Consulting AB

 

Vi står i din ringhörna för att förbereda dig för
de utmaningar som din verksamhet ställs inför. 
Vi stärker din organisation med tjänster som hjälper dig i dina kontakter med myndigheter och samarbetspartners.

Högbyn 147, SE-891 95 Arnäsvall

Phone: +46 (0)703- 730 334

FÖLJ OSS

 

Kontakta, nätverka och följ oss via twitter, Facebook or LinkedIn

© IYC Consulting AB. All Rights Reserved.