Övriga tjänster

ÖVRIGA TJÄNSTER

- vi finns i din ringhörna med de tjänster du behöver


Vi kan erbjuda skräddarsydda lösningar som förbereder dig för de utmaningar som din verksamhet ställs inför. Det kan handla om att skapa finansieringsplaner och prognoser inför kommande investeringar, skapa policys och strategier för hållbarhet och compliance eller utreda och analysera effekter av olika vägval för din verksamhet.

TJÄNSTEPAKET


Vi erbjuder alltid ett kostnadsfritt första samtal för att se om och hur vi kan hjälpa dig.

ARVODE


Vi kan erbjuda våra tjänster utifrån ett timarvode eller till fast pris. Vi kommer överens i förväg om ett upplägg som bäst möter dina behov samt utifrån uppdragets omfattning och hur brådskande det är att slutföra uppdraget.

IYC Consulting AB

 

Vi står i din ringhörna för att förbereda dig för
de utmaningar som din verksamhet ställs inför. 
Vi stärker din organisation med tjänster som hjälper dig i dina kontakter med myndigheter och samarbetspartners.

Högbyn 147, SE-891 95 Arnäsvall

Phone: +46 (0)703- 730 334

FÖLJ OSS

 

Kontakta, nätverka och följ oss via twitter, Facebook or LinkedIn

© IYC Consulting AB. All Rights Reserved.