Våra tjänster

Är du ensam i matchen?


Har du någonsin kännt att du skulle behöva någon i din ringhörna? Någon som står på din sida, hjälper dig förstå och hjälper dig bli förstådd?  Någon som hjälper dig att se helheten? 


Jag förstår utmaningen att hitta tid och energi att förklara sina tankar och idéer för myndigheter, investerare och samarbetspartners. Jag förstår stressen av att få  eller behöva ge negativa besked. 


Du har därför alltid möjlighet att vända dig till oss för att se om vi kan vara personen som står i din ringhörna.


Erica Markusson

VD och skattejurist

erica@yourcorner.se


VÅRA TJÄNSTER

Utifån dina behov stöttar vi dig i dina myndighetskontakter. Vi  kan företräda dig som ombud eller stötta din kommunikation med myndighet och domstol.

RÅDGIVNING & COACHNING

Utifrån dina behov skapar vi det stöd du behöver. Det kan handla om konkreta råd utifrån det uppdrag vi kommit överens om eller mer övergripande coachning för att hantera en situation på längre sikt.

POLICYS & STRATEGIER

En hyllvärmare gör ingen glad. Vi hjälper er skapa verklig förändring genom att säkerställa att era verktyg är lätta att använda och förstå.

UTREDNINGAR & ANALYSER

Vi hjälper dig veta vad som krävs för att ta välgrundande beslut. Vi utreder rättsläge och effekter av den fråga eller det område du vill belysa samt analyserar effekterna för dig och din verksamhet.

PROJEKTLEDNING & ADMINISTRATION

Vi följer dig genom hela projektet för att möta effekterna som projektet skapar. Vi finns som ett stöd vid uppföljning av myndigheter, säkerställer att du kan fullfölja projektvillkor och skapar förutsättningar för att utvärdera projektets resultat.

RAPPORTER & PRESENTATIONER

Vi säkerställer att dina medarbetare och intressenter lätt kan ta del av de underlag som krävs - oavsett om det är i samlad form eller digtalt.

UTBILDNINGAR & KONFERENSER

Vi kan skräddarsy utbildningar och konferenser för att ge  dina medarbetare och intressenter rätt förutsättningar för att förstå dina beslut.

Vi kan skriva samt ge råd inför utlysningar inom EU och Sverige. Vi har även möjlighet att utvärdera och leta lämpliga utlysningar samt förbereda strategier för att förverkliga dina projekt.

FINANSIERING

& DD

Vi hjälper dig att utforma finansieringsplaner och underliggande dokumentation för intern och extern finansiering samt due diligence. Vi ger dig förutsättningar att möta externa finansiärer samt att inleda samarbeten och projekt. 

Vi gör dig förberedd


Vi står i din ringhörna så att du kan göra rätt från början - även när regelverket och byråkratin kan vara svår och komplicerad. Vi ger en fördjupad rådgivning inom våra specialistområden och fyller på med ett brett och nationellt nätverk av rätt specialister så att du vet

  • vad som gäller i förväg
  • kan ta rätt beslut, och
  • kan svara på frågor från myndigheter.

Vi skapar förståelse


Vi ser till att du kan ge rätt information till dina medarbetare och intressenter samt till myndigheter. Vi säkerställer att du har

  • rätt underlag för de beslut som du tar 
  • har skräddarsydda verktyg i form av utbildningar, riskanalyser rapporter m.m. för att ta välgrundade beslut som skapar förståelse för dina beslut och val.


Vi följer med hela vägen


Vi finns kvar för att möta effekterna av de beslut du tagit och de val du gjort så att du har

  • kvalificerat utredningsstöd om ett beslut eller en verksamhet kontrolleras av myndigheter.
  • möjlighet att fullfölja projektvillkor. och utvärdera effekterna av dina beslut.
  • vägledning och stöd under förvaltningsrättsliga processer. 


IYC Consulting AB

 

Vi står i din ringhörna för att förbereda dig för
de utmaningar som din verksamhet ställs inför. 
Vi stärker din organisation med tjänster som hjälper dig i dina kontakter med myndigheter och samarbetspartners.

Högbyn 147, SE-891 95 Arnäsvall

Phone: +46 (0)703- 730 334

FÖLJ OSS

 

Kontakta, nätverka och följ oss via twitter, Facebook or LinkedIn

© IYC Consulting AB. All Rights Reserved.