För samarbetspartners

Vi söker samarbeten!


Vår verksamhet utgår från att skapa nätverk och samarbeten som binder samman våra kunders behov med rätt specialistkompetens. I vissa frågor, t.ex. skatterättsliga processer, rättsutredningar och projektansökningar kan vi stå för den kompetensen åt våra samarbetspartners. I andra frågor tar vi in samarbetspartners för att ge kunden det bästa stödet. Oavsett har vi alltid möjlighet att vara en extra resurs i dina kunders ringhörna. 


Det är dina behov som rådgivare och din kunds behov som avgör vad vi kan bidra med och hur vi lägger upp vårt samarbete. 


Hör gärna av dig så kan vi se på vilket sätt våra verksamheter kan komplettera varandra!


Erica Markusson

VD och skattejurist

erica@yourcorner.seVÅRA TJÄNSTER

FÖRVALTNINGS-
PROCESS

Utifån dina kunders behov kan vi säkerställa processäkra myndighetskontakter. Vi  företräda kunden som ombud eller stötta dig i din kommunikation med myndigheter och domstol.

POLICYS & STRATEGIER

En hyllvärmare gör ingen glad. Vi  säkerställer att din kund skapar verklig förändring genom att ta fram behovsanpassade verktyg som är lätta att använda och förstå.

RÅDGIVNING & COACHNING

Utifrån dina kunds behov är vi det stöd som din kund behöver för att utveckla sin verksamhet. Det kan handla om konkreta råd utifrån det uppdrag vi kommit överens om eller mer övergripande coachning för att hantera en situation på längre sikt.

UTREDNINGAR & ANALYSER

Vi hjälper ge din kund de underlag som krävs för att ta välgrundande beslut. Vi utreder rättsläge och effekter av den fråga eller det område du vill belysa samt analyserar effekterna för din kund och din verksamhet.

PROJEKTLEDNING & ADMINISTRATION

Vi kan följa din kund genom hela projektet för att möta effekterna som projektet skapar och finns som ett stöd vid uppföljning av myndigheter, säkerställer att du kan fullfölja projektvillkor och skapar förutsättningar för att utvärdera projektets resultat.

RAPPORTER & PRESENTATIONER

Vi säkerställer att din kunds medarbetare och intressenter lätt kan ta del av de underlag som krävs för att presentera ett vägval eller ett beslut - oavsett om det är i samlad form eller digtalt.

PROJEKT-
ANSÖKNINGAR

Vi kan skriva ansökningar åt din kund samt ge råd inför utlysningar inom EU och Sverige. Vi har även möjlighet att utvärdera och leta lämpliga utlysningar, utveckla samarbeten samt förbereda strategier för att din kund ska kunna förverkliga sina projekt. 

UTBILDNINGAR & KONFERENSER

Vi kan skräddarsy utbildningar, workshops och konferenser åt dina kunder och dina medarbetare/intressenter.

FINANSIERING

& DD

Vi kan hjälpa din kund att utforma finansieringsplaner och underliggande dokumentation för intern och extern finansiering samt due diligence. Vi ger din kund förutsättningar att möta externa finansieärer samt inleda samarbeten och projekt. 

Vi gör din kund förberedd


Vi står i din kunds ringhörna så att kunden kan göra rätt från början - även när regelverket och byråkratin kan vara svår och komplicerad. Vi ger en fördjupad rådgivning inom våra specialistområden och fyller på med ett brett och nationellt nätverk av rätt specialister så att din kund vet

  • vad som gäller i förväg
  • kan ta rätt beslut, och
  • kan svara på frågor från myndigheter.

Vi skapar förståelse


Vi ser till att din kund kan ge rätt information till sina medarbetare och intressenter samt till myndigheter. Vi säkerställer att din kund har

  • rätt underlag för de beslut som kunden tar 
  • har skräddarsydda verktyg i form av utbildningar, riskanalyser rapporter m.m. för att ta välgrundade beslut som skapar förståelse för sina beslut och val.


Vi följer med hela vägen


Vi finns kvar för att möta effekterna av de beslut din kund tagit och de val kunden gjort så att din kund har

  • kvalificerat utredningsstöd om ett beslut eller en verksamhet kontrolleras av myndigheter.
  • möjlighet att fullfölja projektvillkor och utvärdera effekterna av sina beslut.
  • vägledning och stöd under förvaltningsrättsliga processer. 


VI SAMARBETAR IDAG MED

Terravia erbjuder juridisk hjälp till fastighetsägare: privatpersoner och företag i frågor som rör mark- och miljörätt. 

Ringlöv Consulting AB går in med fullt engagemang för att tillsammans med kund, eller utvecklingspartner, hitta en hållbar strategi och arbetssätt för att uppnå uppsatta mål och därmed skapa utveckling och lönsamhet.


Vi är samarbetspartner till Nyföretagarcentrum i Örnsköldsvik och deltar bland annat i deras utbildning och erbjuder rabatterade priser till nystartade företag.

Vangard Law är en affärsjuridisk advokatbyrå specialicerad på att biträda inkubatorer samt start-up- och entreprenörsbolag med juridik och rådgivning.

IYC Consulting AB

 

Vi står i din ringhörna för att förbereda dig för
de utmaningar som din verksamhet ställs inför. 
Vi stärker din organisation med tjänster som hjälper dig i dina kontakter med myndigheter och samarbetspartners.

Högbyn 147, SE-891 95 Arnäsvall

Phone: +46 (0)703- 730 334

FÖLJ OSS

 

Kontakta, nätverka och följ oss via twitter, Facebook or LinkedIn

© IYC Consulting AB. All Rights Reserved.